Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Hội Mê Xe bao gồm: số chứng minh nhân dân/ Passport, điện thoại, email, họ và tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch và địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà Hội Mê Xe cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký thẻ thành viên Hội Mê Xe để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hội Mê Xe về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Hội Mê Xe sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các thông tin và dịch vụ đến Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hội Mê Xe.
 • Hội Mê Xe có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Hội Mê Xe.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
 2. Phụ Tùng, Phụ Kiện Motorcycle Online 64 Tỉnh.
 3. Miền Bắc : số 44-Khu 5, KCN Bắc Duyên Hải, TP Lào Cai.
 4. Miền Trung : số 4, KCN Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định.
 5. Zalo hỗ trợ : 0379.320.944 .
 6. Hotline : 0379.320.944 – 0934.197.012
 1. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu Hội Mê Xe thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại Hội Mê Xe qua hòm thư tiếp nhận thông tin:

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Hội Mê Xe. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hội Mê Xe sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Hội Mê Xe được Hội Mê Xe cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hội Mê Xe. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Hội Mê Xe cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Hội Mê Xe sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.